Fylkesmannen i Nordland:

– Hvor skal massene hentes?

Fylkesmannen i Nordland stiller flere spørsmål rundt planen om å bygge industri mellom Børøya og Hadselbrua. – Planlagt utfylling vil kreve betydelige mengder masse. Vi kan ikke finne at det er beskrevet hvor massene skal hentes.

Fylkesmannen i Nordland etterlyser blant annet informasjon om hvor massene til fylling skal komme fra.  Foto: Skjermdump søknadspapirer

Pluss

Det er ett av flere spørsmål som seksjonssjef Tore Vatne hos Fylkesmannen har reist i en henvendelse til Hadsel kommune, knyttet til planene om regulere strekningen langs veien fra Børøya til Hadseløya som industriområde.