Utdrag av boken: «Farlig farvann», skrevet av Alf R. Jacobsen:

Slik reddet VDS-direktøren Hurtigruten under 2. verdenskrig

Vesterålens dampskipsselskap og direktør Ole Siem reddet situasjonen da passasjer- og godstrafikken nord for Tromsø brøt sammen høsten 1941. I løpet av to blodige måneder var åtte handelsskip blitt senket av sovjetiske og britiske ubåter og fly mellom Vestfjorden og Øst-Finnmark. Nesten 300 norske liv var gått tapt, mange av dem kvinner og barn. Hele familier var delvis utslettet. Landsdelen var i opprør og sorg. På mange ruteskip var det tendenser til mytteri. Mannskapene nektet å gå før sikkerheten ble bedret. 

Richard With har gitt navn til flere hurtigruter.  Foto: HURTIGRUTEMUSEET

Pluss

Tirsdag 23. september 1941 var en tung dag i nordnorsk historie. Ni av de døde fra «Barøy »ble stedt til hvile i en felles seremoni på Narvik kirkegård. Det vesle ruteskipet var blitt torpedert i Vestfjorden elleve dager tidligere med tap av minst 115 liv. Da damperen «Skjerstad » nådde havaristedet, ble det funnet 19 overlevende og 24 døde. De hadde ikke klart timene i det iskalde vannet.