WWF: – Vi er selvsagt skuffet over vedtaket

– Vi er selvsagt skuffa over vedtaket fra Miljødirektoratet. Lutzgran er oppført på fremmedartslista med svært høg risiko (SE) som følge av stor evne til spredning og betydelig negativ påvirkning på norsk natur.

Tidligere stortingsrepresentant, Bård Vegar Solhjell, er generalsekretær i WWF Verdens naturfond.  Foto: © WWF Verdens naturfond / Lene Jensen

Pluss

Det sier seniorrådgiver innen naturmangfold, Sverre Lundemo i WWF Verdens naturfond i en kommentar til at skogeier Oddvar Brenna har fått endelig tillatelse til å plante lutzgran innerst i Eidsfjorden i Sortland kommune.