Nyhetsanalyse: Kan Andøya få ny militær strategisk betydning etter Orion?

– Diskusjonen rundt mikrosatellitter er en del av arbeidet med en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Langtidsplanen vil bli lagt frem for Stortinget i 2020.

  Foto: Norconsult

Pluss

Det sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet i en e-post til Vol, samtidig som forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er på vei til USA og ikke kan svare oss direkte.