Framgang for sandblåsersand-prosjekt i Bø

Ottar Bergersen-gruppen i Bø jobber for å kunne ta i bruk overskuddsmasse fra Kobbvågen Knuseverk og omdanne dette til etterspurt sand til sandblåsing. Nå er reguleringsplan for området ute på høring, noe prosjektlederen er glad for.

Kobbvågen knuseverk i Bø. 

Pluss

Arnt-Ivar Kverndal er prosjektleder for Ottar Bergersen-gruppen (OBg) i Bø, og har over flere år bidratt inn mot ulike konsepter og prosjekter for selskapet.