– Dispensasjonsvedtak for molo ved Kjærlighetshaugen må gjøres om

Sagaen om utbyggingen ved Kjærlighetshaugen på Myre ser ikke ut til å få en snarlig ende. Nå ber fylkesmannen Øksnes kommune gjøre om sitt vedtak om dispensasjon for etablering av molo.

Kjærlighetshaugen  Foto: Kystverket

Pluss

Det er ikke lenge siden VOL skrev at det med visse forbehold nå ble gitt grønt lys for tiltak i sjø ved Kjærlighetshaugen på Myre i forbindelse med etablering av molo med småbåthavn.