Frantzen varsler søksmål mot Sortland kommune:

Mener det ikke er foretatt grunnundersøkelse, slik kommunen hevder

Advokat Frank Steiro har på vegne av sin klient Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS) sendt inn søksmålsvarsel til Sortland kommune. Dette etter at Sortland kommune avviste deres krav angående forurensede masser på en eiendom ved Ånstadsjøen.

FESAS har, via sin advokat Frank Steiro, sendt søksmålsvarsel til Sortland kommune, blant annet fordi de mener at det ikke har blitt gjort grunnundersøkelse på tomten ved Ånstadsjøen, slik det er hevdet fra kommunens side.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

– Sortland kommune varsels herved om at det er aktuelt å reise sak. De krav som kan bli fremmet er krav om retting og erstatning, samt saksomkostninger slik de er redegjort for. Grunnlaget for kravene er mangler etter avhendingsloven, skriver Steiro.