Fylkesmannen ba Øksnes gjøre om molo-dispensasjon

– Fylkesmannen tar feil på mange punkter

Fylkesmannen har bedt Øksnes kommune gjøre om sitt dispensasjonsvedtak for etablering av molo ved Kjærlighetshaugen på Myre, da dispensasjonen er ugyldig. På vegne av utbygger sier advokat Enoksen at fylkesmannen har konkludert feilaktig.

Kjærlighetshaugen  Foto: Kystverket

Pluss