Henla anmeldelse etter BK Boliger-konkurs

Politiet har henlagt anmeldelsen fra bostyret etter konkursen i Sortlands-firmaet BK Boliger AS.

HENLAGT: Politiet har henlagt bostyrets anmeldelse mot den som var daglig leder i firmaet BK Boliger AS på Sortland. Firmaet ble slått konkurs 26. januar i 2017. 

Pluss

Det ble åpnet konkurs i selskapet 26. januar 2017. Det ble etter hvert klart at kreditorene tapte 1,9 millioner kroner på selskapet.