Norges Fiskarlag med kritikk av satellittbase-utredningen

Norges Fiskarlag mener konsekvensene av den planlagte satellittbasen for fiskerinæringen er sterkt undervurdert. Fiskarlaget ber derfor om en rekke avbøtende tiltak. Blant annet vil Fiskarlaget atoppskytingene skal skje om natta.

KRITIKK: Otto Gregussen er generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han mener at konsekvensene for fiskerinæringen blir undervurdert i utredningene om Andøya Spaceport. 

Pluss

Andøy kommune jobber nå med en reguleringsplan for Andøya Spaceport. Høringsuttalelsene fra en rekke parter er nå begynt å komme inn til kommunen. I sin uttalelse kommer Norges Fiskarlag med kritikk av utredningene som ligger til grunn for reguleringsplanen.