Fotballgruppa, barnehagen, Røde Kors og troende har skrevet brev til ministeren

Lista begynner å bli lang, som den var da folk bokstavelig talt slo en menneskelig ring rundt Bankplassen asylmottak på Melbu. Deres felles mål er å stoppe nedleggingen av mottaket, slik UDI har varslet vil skje ved nyttår.

Med alleen som kulisse sto det både to og tre kjeder i ring rundt Bankplassen for å vise deres støtte til asylsøkerne på Melbu.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

På vegne av Fotballgruppa i Melbo IL skriver Kristin Grøm at det er med «stor forskrekkelse og vantro vi hører at UDI med et pennestrøk har tenkt å legge ned Bankplassen på Melbu».