Leknes-alternativet pekes på som det samfunnsøkonomisk beste:

Kurt Jenssen: - Håpet er ikke ute

Under fremleggelsen av transportløsningene Lofoten/Ofoten og Vesterålen, var det Leknes-alternativet som ble dratt frem som det mest samfunnsøkonomiske alternativet. Med andre ord ny storflyplass på Leknes, samt utbedret veistrekning. Hadsel-ordfører Kurt Jenssen (Sp) mener dette ikke betyr at arbeidet med Skagen-utvidelsen legges i grava av den grunn.

Hadsel-ordfører Kurt Jenssen og varaordfører Lena Arntzen mener kampen om storflyplass på Skagen ikke er tapt, selv om den samfunnsøkonomiske analysen peker mot Leknes.  Foto: Per Eivind Knudsen.

Pluss

Ordføreren påpeker samtidig at det vil være avhengig av godt samarbeid med de andre kommunene, hvor reisende i dag velger å dra til Evenes eller Svolvær.