Stor eiendom i spill:

Grunneierne har kommet med nytt tilbud

75 prosent av eierne i Gulstadøya grunneierlag på Melbu har kommet med et nytt tilbud til Hadsel kommune, som ønsker å kjøpe området og benytte det til næringsformål.

Grunneierne av Gulstadøya på Melbu er villige til å redusere salgsprisen for eiendommen, men tilbudet er fortsatt mer enn dobbelt så høyt som det kommunen mener er riktig pris.  Foto: Norgeskart

Pluss

Gulstadøya grunneierlag hadde et møte med Hadsel kommune den 6. september, etter at formannskapet i august gjorde et vedtak om at kommunen ønsker å kjøpe området. Gulstadøya er i overordnede planer for Hadsel kommune avsatt til framtidig næringsformål