Frakta i Hadsel havn øker begge veier

Det er ikke bare containerimport til Skretting som har økt, det har også vare importen til andre kunder i distriktet. – Vi mottar nå oftere varer fra Asia.

stor øk­ning: – Vi er i ferd med å øke strøm­for­sy­nin­ga til det tre­dob­bel­te. Det er ikke bare con­tai­ner­eks­port fra Stok­mark­nes som øker, det gjør også trans­por­ten fra ver­dens­mar­ke­det og til re­gi­o­nen, sier tra­fikk­in­spek­tør Anders Jørgensen i Had­sel Havn. Foto: Jane Will­as­sen 

Pluss

– Dette er ei svært positiv utvikling, sier trafikkinspektør Anders Jørgensen som også kjenner på arealkravet ned på havna.