Rødt med kritikk til kommunens planprosesser:

– Folk har opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt

– Vi gjør planprosesser i feil rekkefølge. Mange har i dag en forståelse av at planprosesen begynner med slutten, og folk får da en opplevelse av at de ikke blir tatt hensyn til eller hørt i tilstrekkelig grad, sier Geir Jørgensen (Rødt).
Pluss

Formannskapet i Hadsel behandlet planprogrammet for BØ38, havneområdet med tømmer- og containerkai langs moloen til Hadselbrua på Børøya.