Eiendomsomsetning i Andøy - oktober 2019

Pluss

Elias Blix gate 3 (Gnr 58, bnr 40) er solgt for kr 730.000 fra Reinhard Albert Seifert til Andre Michaelsen og Torill Renate Tronesvold (31.10.2019)

Gnr 39, bnr 583 er overdratt fra Arne Madsen, Gudmund Madsen, Inger M Madsen Strømme og Jørgen Petter Madsen til Ragnar Arne Madsen (30.10.2019)

Gnr 22, bnr 2 er overdratt fra Liv Marie Rønning til John Håvard Rønning (29.10.2019)

Michael Sars gate 16
(Gnr 42, bnr 51) er solgt for kr 230.000 fra Bernt Johan Fjeldberg og Gunn-Eva F Hovland til Hilde Annette Bjørdal (28.10.2019)
Salget omfatter også Gnr 42, bnr 393

Andel av Kong Hans gate 15 (Gnr 53, bnr 7) er overdratt for kr 50.000 fra Ole-Henrik Nordsveen til Sisilie Skagen Johnsen (25.10.2019)

Gnr 20, bnr 155
, fnr 8 er overdratt til Stian Dreyer (25.10.2019)

Kong Hans gate 48 (Gnr 48, bnr 155) er overdratt fra Rolf Bernt Strand til Solveig Johanne Strand (25.10.2019)

Kong Hans gate 48
(Gnr 48, bnr 155) er overdratt fra Solveig Johanne Strand til Ingunn S E S Johansen, Janne Reidun Strand, Laila A Strand Solheim og Marianne Lovise Strand (25.10.2019)
Overdragelsen omfatter også e.d. i Tromsø kommune

Gnr 13, bnr 70 er overdratt fra Nils Magne Nelvik til Britt Sylvi Lind Nelvik (24.10.2019)

Idrettsveien 16
(Gnr 42, bnr 262) er solgt for kr 1.300.000 fra Atle M Lund-Slettbakk, Bent Per Harald Lundegård, Hege Anita Dahl, Jonny Lund og Roy Arnt Lund til Erlend Olsen Alsos (23.10.2019)

Andel av Gnr 21, bnr 45 er overdratt for kr 516.666 fra Kari Anita T Stoltz og Rigmor Synnøve Søvik til Kjell Roger Torsteinsen (22.10.2019)
Salget omfatter også andel av Gnr 21, bnr 119

Gnr 29, bnr 56 er solgt for kr 357.600 fra Karl Ingvald Hals og Olav Magne Hals til Andfjord Salmon As (21.10.2019)

Prinsensgate 26
(Gnr 54, bnr 12) er solgt for kr 950.000 fra Ågot Mathisen til Ragnar Nordsveen (17.10.2019)

Bankveien 7
(Gnr 26, bnr 171) er solgt for kr 1.550.000 fra Adrian Ra Amundsen til Tore Spjelkavik (16.10.2019)

Gnr 10, bnr 40 er overdratt fra Liv Bergljot Olsen til Norulv Martin Kaspersen og Tom Viggo Olsen (16.10.2019)
Gnr 10, bnr 40 er solgt for kr 240.000 fra Norulv Martin Kaspersen og Tom Viggo Olsen til Gunnar Arnliot Steinholm (16.10.2019)

Andel av Gnr 10, bnr 77 er overdratt for kr 200.000 fra Heidi Kr Withers Rosander til Kjetil Teigen (15.10.2019)

Andel av Gnr 26, bnr 39 er overdratt for kr 682.000 fra Beate Haraldsvik til Magnar Haraldsvik (11.10.2019)

Gnr 34, bnr 15
er overdratt for kr 1.260.000 fra Elnar Edvard Klausen til Fred Agnar Olsen og Ingrid Birgitte Isaksen (11.10.2019)
Salget omfatter også Gnr 34, bnr 45
Salget omfatter også Gnr 34, bnr 66

Gnr 20, bnr 70
er overdratt fra Bjarne Hartma Lind Hansen til Kirsten Ingrid M Hansen (10.10.2019)

Gnr 20, bnr 70 er overdratt fra Kirsten Ingrid M Hansen til Bjørn Dagfinn Hanssen, Ken Håkon Hansen og Sigurd Magnus Hanssen (10.10.2019)

Andel av Gnr 20, bnr 70
er overdratt fra Sigurd Magnus Hanssen til Bjørn Dagfinn Hanssen og Ken Håkon Hansen (10.10.2019)

Gnr 33, bnr 22
er solgt for kr 600.000 fra Magnar Haraldsvik til Kjærsti Yvonne Mathisen og Kristoffer Haraldsvik (09.10.2019)

Gnr 35, bnr 23
er solgt for kr 10.000 fra Tove Anita Arntsen til Tina Kristin Hågensen (08.10.2019)

Biskop Brattsgate 6 B
(Gnr 42, bnr 50) er solgt for kr 1.400.000 fra Kai Otto Elvan, Lillian Karen Elvan og Årid Anita Elvan til Rebecca Dreyer-Eriksen (07.10.2019)

Gnr 29, bnr 55
er solgt for kr 178.800 fra Anne Finnvik og Bjarte Rød til Andfjord Salmon As (04.10.2019)

Gnr 13, bnr 53
er solgt for kr 1.000.000 fra Kjell Antonius Johansen til Saki M Johansen Øverås (04.10.2019)
Salget omfatter også Gnr 13, bnr 80

Gnr 29, bnr 57
er solgt for kr 411.600 fra Gunn Annie Nilsen, Kjetil Fredrik Nilsen og Tone Juliane Kvalnes til Andfjord Salmon As (04.10.2019)

Gnr 29, bnr 54 er solgt for kr 300.600 fra Bjørnar Solvoll og Sissel Karlsen til Andfjord Salmon As (04.10.2019)

Gnr 62, bnr 26
er overdratt fra Erling E Lorentsen, Leikny H Helland, Lorentsen Jarle, Olga Samuelsen, Solheim Olaug, Strand Einar og Strand Trygve til Inge Tormod Strand (04.10.2019)

Linds gate 4 A
(Gnr 41, bnr 58) er solgt for kr 4.700.000 fra Jan Gustav Andersen til Fyrvika Andenes As (04.10.2019)
Salget omfatter også Linds gate 2 (Gnr 41, bnr 65)