Sortland kommune:

Vil selge næringsarealer i Vestmarka for 14,7 millioner kroner

Sortland kommune er nå i gang med salgsprosessen i N02 Nord i Vestmarka næringsområde, og har sendt ut forespørsel om fortsatt interesse til flere selskap i regionen.

Dette området, det såkalte N02 Nord i Vestmarka næringsområde, som fortsetter videre nedover mot øst, er det Sortland kommune nå skal selge.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Sortland kommune har tre tilgjengelige arealer for salg i Vestmarka. Den minste tomten er på 7,4 dekar, den mellomste på 12,6 dekar og den største på 18,6 dekar. Totalt er det altså 38,6 dekar, eller 38.600 kvadratmeter, med arealer som er til salgs. Alle de tre arealene har industri som formål i reguleringsplanen.