Utenlandsk vogntog sperret trafikken på Sortlandsbrua

En trailer stod fast på Sortlandsbrua og sperret trafikken på fv 85. Politiet har vært på stedet, og vogntoget skal legge på kjettinger før ferden fortsetter.

Vogntoget stod mandag fast på fv.85 på Sortlandsbua.   Foto: Torgeir Sørensen

Pluss

Vogntoget som blokkerte trafikken stod nesten på toppen av brua, og hadde kommet kjørende fra Sortlands-siden. Hendelsen ble rapportert inn til politiet kl. 10.14.