Formannskapsmøte i Øksnes:

Så mye koster nytt skolekvartal og basseng på Myre

Skolesjefen oppdaterte i dag formannskapet i Øksnes rundt planene for nytt basseng og skolekvartalet på Myre, og estimerte kostnader for dette.

Foreløpig skissetegning av Øksnes´ nye svømmehall 

Pluss

Skolesjef Jarle Ragnar Meløy redegjorde i dag for oppdaterte planer for basseng og nytt skolekvartal på Myre.