Påstod fengsel i fire år og tre måneder for overgrep

Aktor la ned påstand om fengsel i fire år og tre måneder i Hålogaland lagmannsrett.

DOM: Hålogaland lagmannsrett skal nå avsi dom i saken der en vesteråling er tiltalt for en rekke overgrep mot ei mindreårig jente. Dommen er ventet senest innen 20. november. 

Pluss

Mannen er tiltalt for en rekke forhold knyttet til ei mindreårig jente han hadde et tillitsforhold til. Jenta ble kjent med vesterålingen i 2015. De to skal ha utvekslet meldinger i sosiale medier frem til våren 2017. Da skal det første fysiske overgrepet ha skjedd. Det siste skal ha skjedd i desember 2017.