Statens vegvesen:

Setter ikke ned farta på yttersida av Hadseløya

Inger-Lise Ånstad på Ånstad vest for Melbu, ba om nedsatt hastighet på fylkesveien forbi hos henne. Det ønsker ikke Statens vegvesen å etterkomme.

  Foto: Webatlas

Pluss

Ånstad mener at hastigheten bør settes ned til 60 kilometer i timen. Hun argumenterte med at det er mange barn og eldre som ferdes langs fylkesveien, samt at fylkesveien mange steder er uoversiktlig.

Statens vegvesen viser til at det ifølge Norsk vegdatabank ikke er registrert trafikkulykker på denne strekningen de ti siste årene.

– For å få respekt for fastsettelse av fartsgrensene må vi følge fartsgrensekriteriene, som etter en totalvurdering anbefaler at en fartsgrense 60 kilometer i timen opprettholdes. Vi kan derfor ikke sette ned fartsgrensen på denne strekningen på Ånstad i Hadsel kommune, skriver seksjonsleder Jan-Åge Karlsen i Statens vegvesen i svaret.

Han opplyser at fartsgrensen på alle veier i Norge fastsettes etter visse kriterier.

– Generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk er 80 kilometer i timen. For enkelte strekninger kan Statens vegvesen fastsette særskilt fartsgrense som er lavere eller høyere enn den generelle. Særskilt fartsgrense på 60 kilometer i timen brukes i hovedsak på veier med mange avkjørsler, mye gang- og sykkelaktivitet langs veien og randbebyggelse, opplyser veivesenet i svaret til Ånstad.