Etterforskning etter mistenkelig dødsfall i Vesterålen 2016 er avsluttet. Saken behandles nå hos Statsadvokaten i Nordland

Tre år etter det mistenkelige dødsfallet til en person i Vesterålen behandles nå spørsmålet om en påtalebeslutning.

Førstestatsadvokat ved Nordland statsadvokatembete Geir Fornebo 

Pluss

Sommeren 2016 ble en person funnet død i en bolig i Vesterålen. Dødsfallet ble først avskrevet som selvmord. Pårørende kontaktet derfor privatetterforsker Jan-Arnt Skjolde som har arbeidet med saken siden høsten 2016. Skjolde kontaktet i sin tur advokat Arvid Sjødin som har fungert som bistandsadvokat for de pårørende. Resultatet ble at Kripos gjenopptok etterforskningen og en person ble siktet i saken.