Forskningsprosjekt med 10.000 personer skal avdekke risikofaktorer ved snøskred

Skredforskere ved Universitetet i Tromsø, er i startfasen med et stort forskningsprosjekt som skal følge 10.000 personer over ti år. Intensjonen er å avdekke risikofaktorer i forbindelse med snøskred.

Illustrasjonsbilde snøskred  Foto: Politiet / NTB scanpix

Pluss

– Da vi begynte å undersøke snøskred nøyere, trodde vi at folk svært sjeldent utløste skred. Det som senere overrasket oss og som vi ikke helt klarer å ta innover over oss er hvor mange som faktisk utløser skred, sier Audun Hetland, forsker i Center for Avalanche Research and Education (CARE) på UIT til Nordlys.