Fylkesmannen i Nordland:

Islamske trossamfunn får to tredeler av tilskuddene

Blant de fem trossamfunnene i Vesterålen som får statstilskudd, deler to islamske organisasjoner to tredeler av årets tilskudd.

Illustrasjonsfoto. 

Pluss

For å få statstilskudd som trossamfunn må organisasjonene hvert år søke Fylkesmannen i Nordland om tilskudd innen den 1. april hvert år, samt levere regnskap og årsmelding innen 20. april.