Elevrådet:

– Kjenner oss ikke igjen i resultatene

Vi tok en prat med noen ungdom som sitter i elevrådet på Andenes skole. De kjenner seg ikke helt igjen i det inntrykket man får når man leser resultatene av undersøkelsen.

ELEVER: Ungdommer fra Andenes skole: Fra venstre: Mathilde Sivertsen, Una Klausen, Lea Dale-Olsen, Sali Rusiti, Simen Lysaker Haraldsvik.   Foto: Tord Viken

Pluss

At så mange har opplevd trusler om vold var overraskende, sier Lea Dale-Olsen som går i tiendeklasse ved Andenes skole. Heller ikke de andre kjenner seg igjen, og beskriver skolehverdagen sin som trygg og lokalmiljøet som godt.