Ber kommunen reversere tvangsmulkt på 20.000 kroner

Jørgen Sollie stiller spørsmålstegn ved en tvangsmulkt som er effektuert av Sortland kommune, til tross for at han hevder å ha etterkommet alle kommunens pålegg i saken.

Hagegjerdet er kjærkomment for Jørgen Sollie og hans familie. Det er imidlertid satt opp for nært vegen, og hindrer naboens sikt ved utkjøring ut i Kirkåsvegen. Dermed må det nå flyttes 2,4 meter lenger inn på ekteparet Sollies eiendom. Hvis det ikke gjøres innen 1. juli 2019 vil de få tvangsmulkt på 20.000 kroner fra Sortland kommune. Sollie skriver nå i en klage til kommunen at til tross for at pålegg er etterkommet, har han fått tvangsmulkt.   Foto: Arkivfoto Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Stridens kjerne er et gjerde som er satt opp i Kirkåsveien i Sortland. Gjerdet ligger langs en av de mest trafikkerte kommunale veiene.