Andenes fiskemottak:

– Skal rydde opp i de to påleggene vi har fått

– Vi har fått to pålegg fra Arbeidstilsynet. De skal vi rydde opp i, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak. – Og jeg vil understreke at det er ingen her som har arbeidet 32 timer i strekk, legger han til.

VIL RYDDE OPP: Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak sier at bedriften vil rydde opp i de påleggene den har fått fra Arbeidstilsynet.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Kvivesen har hatt en travel tid etter at Dagbladet først omtalte Arbeidstilsynets kontroll ved fiskemottaket på Andenes.