Øksnes formannskap:

Det dør flere enn det fødes i Øksnes

Det flytter flere personer ut av Øksnes kommune enn inn, samt at det dør flere enn det fødes. Dette skaper utfordringer.

Møte i Øksnes formannskap i dag.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Befolkningstallene for Øksnes kommune viser 4525 personer til neste år, et tall som går nedover i årene framover. I tillegg blir det en stadig eldre befolkning, redegjorde helse- og omsorgssjef Elin Wilsgård overfor formannskapet i dag.