Temperaturen stiger i milliontvist i Vesterålen tingrett:

Entrepenør avviser bruk av is og snø i fyllmasse.

På dag to av tomtevisten om seks millioner var spørsmålene om hvem som gjorde hva, når og på hvilken måte i fokus.

Saksøkers advokat John Christian Eriksson 

Pluss

På dag to av tvistesaken i Vesterålen tingrett kom entrepenørene i fokus.