Alf Brekken & Sønner sparte seks millioner kroner etter anke til lagmannsretten

Tidligere i år ble Alf Brekken & Sønner dømt til å betale 7,4 millioner kroner pluss saksomkostninger og forsinkelsesrente etter en rettssak rundt arbeidet som ble utført på Skarbaren og Børingen i Andøy. Lagmannsretten kom frem til en annen dom, og en helt annen erstatningssum.
Pluss

For selskapet ble i lagmannsretten dlmt til å betale 1,4 millioner kroner, hele seks millioner kroner mindre enn det tingretten fastslo.