Hadsel har svart Arbeidstilsynet om arbeidsmiljøet på rådhuset

Hadsel har nå svart Arbeidstilsynet, som tidligere har varslet et mulig tilsyn ved kommunen etter en bekymringsmelding. Opplysningene fra en medarbeiderundersøkelse som kommunen nå har gitt til Arbeidstilsynet, viser at enkelte avdelinger tilsynelatende har bedre skår enn andre.
Pluss

Arbeidstilsynet opplyste i et brev til Hadsel den 30. oktober at de ville vurdere et tilsyn knyttet til spørsmål om det psykososiale arbeidsmiljøet ved teknisk etat i kommunen, på rådhuset i Stokmarknes. Derfor ba Arbeidstilsynet om informasjon fra Hadsel kommune før de eventuelt gjorde et vedtak om gjennomføring av tilsyn.