SE-Gruppen planlegger tiltak for å skjerme turløyper i planer for ny fabrikk i Vestmarka

SE Gruppen er i ferd med å slå ordentlig til på stortromma. Nå planlegges det å utvide det eksisterende næringsgrunnlaget med flere nye funksjoner, inkludert produksjonslokaler for byggelementer.

Her ser man hvordan det nye industriområdet til SE-Gruppen er tenkt seendes ut. Skjermdump fra Norconsults papirer 

Pluss

Dette står å lese i reguleringsplanen for Lapphaugen, der SE Gruppen tidligere har annonsert planer om å bygge elementfabrikk. Infoen i denne saken kommer fra en innsendt sak på planene fra Norconsult.