Voksenopplæringen, skolen og barnehagen rammes av Bankplassen-nedleggelse:

– Mister åtte barn og to faste ansatte

To faste ansatte er permittert ved Sjøstjerna barnehage etter at Bankplassen mottak ble lagt ned. – Men vi skal ikke legge ned, understreker barnehagestyrer Anita Lund.

vanskelig tid: Der det tidligere var navn og bilde på lekevenner, er det nå tomme ansiktsløse kasser. – Det har vært ei utrolig tøff tid, og jeg må skryte av de ansatte som har kommet på jobb. Jeg er imponert over at de har fokusert på barna, og samtidig vært en kontaktperson for foreldre som må flytte fra Melbu, sier barnehagestyrer Anita Lund ved Sjøstjerna Barnehage på Melbu. Foto: Per E. Knudsen 

Det er selvfølgelig vanskelig, men vi hører også om at det kan bli gjenoppstart av mottaket, og da er disse to ansatte de som får den første telefonen– Det er selvfølgelig vanskelig, men vi hører også om at det kan bli gjenoppstart av mottaket, og da er disse to ansatte de som får den første telefonen

Anita Lund, styrer Sjøsjerna barnehage, Melbu

har tro på nye jobber: – Vi er den barnehagen som har hatt flest kontrakter med UDI, så blir det gjenoppstart på mottaket, vil folk komme i jobb igjen, sier Lund. 

Pluss

Med det avkrefter hun rykter som har svirret på Melbu den siste tiden, om at barnehagen, som har mye stolthet i å være den barnehagen med flest flerkulturelle barn, går dukken på grunn av stengingen av Bankplassen.

– Vi mister totalt åtte barn, og må permittere to ansatte i totalt 1,5 stillinger. Men det er ikke det samme som nedleggelse, sier hun.

Tøft for alle

Sjøstjerna Barnehage, en privateid barnehage under Norlandia-paraplyen, har hatt kontrakt på åtte plasser for mottaksbarn med UDI. Denne kontrakten opphørte med nedleggelsen av mottaket, og Lund sier det har vært en tøff tid for alle involverte.

– Absolutt alle har kjent på det. Barna har mistet venner, venner må flytte til nye plasser og mødre og familier må starte på nytt. Er det noen jeg har all respekt for, er det alenemødrene dette går ut over. De som har satset alt for å gi barnet sitt og seg selv en fremtid med trygghet. De fortjener mer respekt fra norske myndigheter enn hva de har fått, sier Lund.

Permittert – ikke oppsagt

De to ansatte som fra nyttår ikke lenger har jobb ved barnehagen er fremdeles i sving, og Lund karakteriserer permitteringene som «en dump i veien». uten at hun vil avdramatisere hvordan det føles.

– Det er selvfølgelig vanskelig, men vi hører også om at det kan bli gjenoppstart av mottaket, og da er disse to ansatte de som får den første telefonen, sier hun.

Holdningsarbeid

Sjøstjerna har vært den barnehagen med flest plasser til disposisjon for UDI, og med det ble det også mye lærdom for ansatte.

– Vi har lært utrolig mye, og det har virkelig vært en berikelse for oss å være en flerkulturell barnehage. Det er et holdningsarbeid som er utrolig viktig, og som hele samfunnet har godt av, sier Lund.

Totalt sju uten jobb

Oppvekstsjef Line Pedersen sier det er totalt sju ansatte som berøres av nedleggelsen.

– Tre på voksenopplæringen, to midlertidige stillinger på Melbu skole og to stykker på Sjøstjerna, sier hun.

– Det skal fra kommunens side ikke være snakk om at faste stillinger ryker, men at det handler om midlertidige stillinger. Det vi jobber med nå er å ha interne utlysninger, kombinert med naturlig avgang, for å sørge for at de som berøres på skolen på Melbu kommer seg i jobb igjen, sier Pedersen.