Regionale og sentrale kutt får lokale konsekvenser:

Minimum 25 arbeidsplasser går tapt på Melbu

Melbu-samfunnet taper til sammen minimum 25 heltids arbeidsplasser på bakgrunn av den senere tids beslutninger, vedtatt av sentrale og regionale myndigheter.

Melbu skole mister syv stillinger når asylmottaket på Melbu er tomt.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Økonomisjef Tommy Løveng i Hadsel opplyser til Vol at kommunen fra nyttår vil fjerne ti årsverk som følge av nedleggelsen av Bankplassen asylmottak på Melbu. Det er snakk om syv årsverk ved Melbu skole og tre årsverk ved voksenopplæringa. De ti stillingene inndras fordi det ikke lengre er behov for tjenestene etter at 150 flyktninger skal ha forlatt Melbu ved nyttår.