Går over brua med livet som innsats

Marina Gjertsen Pettersen fra Sigerfjord bruker Sortlandsbrua til fots og på sykkel deler av året, også om vinteren. Det er en risikosport. Nå ber hun veimyndighetene få fortgang i planene om gang- og sykkelsti over den sterkt trafikkerte brua.

Marina Gjertsen Pettersen er misfornøyd med trafikkforholdene for gående og syklende over Sortlandsbrua, og har klaget til Statens vegvesen. Selv går hun over Sortlandsbrua så mye som mulig, for å bevege seg mest mulig før og etter jobben.   Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

– Jeg har nylig byttet jobb, fra barnehage til stillesittende kontorjobb. Derfor har jeg valgt å mosjonere før og etter jobben. Hun kjører bil fra Sigerfjord til Strand. Derfra går hun over Sortlandsbrua.