Oppdaget steinalderboplass i Hadselfjorden:

Her bodde det folk for mer enn 4.000 år siden

Den vesle Kalvøya ved Fiskebøl er i ferd med å skrive seg inn i historiebøkene. I høst fant arkeologer en steinalderboplass som var i bruk for mer enn 4.000 år siden. De arkeologiske funnene er gjort i planområdet hvor det kommende olje- og miljøsenteret er planlagt.
Pluss

– Lokaliteten er automatisk fredet. Nordland fylkeskommune har derfor bedt om at området et stykke ovenfor boplassen og ned til sjøen avsettes med en større hensynssone i planen, og kan ikke brukes til det formålet Hadsel kommune har planlagt. Funnet er vernet for framtida og er et rikholdig kulturminne etter aktiviteten som skjedde her for flere tusen år siden.