Tiltalt etter paragraf som kan gi 10 års fengsel.

En alvorlig straffesak skal opp i januar.
Pluss

§ 195 i Straffeloven sier at «Den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 2 år.»