Vornes-veien klaget inn for fylkesmannen

Veien som ingen ende tar, havner hos fylkesmannen.

Veien går i dag over Sandviksbakken og Halvar Rasmussens vei, og det planlegges å flytte traseen vekk fra boligområdet og ned til sjøen og Torstein Reinholdtsens vei.  

Pluss

Øksnes Venstre og Øksnes Arbeiderparti har krevd lovlighetskontroll av et delvedtak fattet i kommunestyret for Øksnes kommunes budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.