Ønsker å bygge i «Steinbruddet» i år

16. desember søkte Klausengruppen AS, på vegne av Steinbruddet Invest AS, om rammetillatelse for opparbeidelse av tomt for boligprosjektet «Steinbruddet» i Vestmarka på Sortland. Første av totalt fem bygg ønsker selskapet å sette opp i år.

Her ønsker selskapet Steinbruddet Invest AS å bygge fem boligblokker.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Det fremkommer av søknaden.