Andfjord Salmon har tildelt flere kontrakter

– Det meste av anbud er nå lukket, sier Roy Pettersen om utbyggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget til Andfjord Salmon på Kvalnes i Andøy.

I RUTE: Helge Krøgenes og Roy Pettersen i Andfjord Salmon er i rute med etableringen på Kvalnes i Andøy og nå er de fleste anbudene for byggingen av oppdrettsanlegget avklart.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Pluss

iLaks.no meldte nylig at HighComp fra Arendal vant anbudet om å bygge det store bassenget i oppdrettsanlegget på Kvalnes. Anlegget baserer seg på gjennomstrømming av sjøvann fra Andfjorden. Kontrakten for det første bassenget har en verdi på 15 millioner kroner.