Se alle høringsuttalelsene: Disse innspillene får Bentzen på sin pult i neste uke

Flere har levert inn motsigelser mot fergekutt på strekningen Melbu-Fiskebøl. Under følger de alle i oppsummert form.

Bent-Joacim Bentzen, hadselværing og fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.  Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.

Pluss

Innspill fra Lokalsamfunnet Strønstad m/omegn:

Strønstad skole: skolen viser til en rekke uheldige konsekvenser for lærere og elever samt for elever som går videregående på Melbu/Stokmarknes. Likeledes at en hel dag går ved besøk til lege /tannlege / helsestasjon for både elever/foresatte og ansatte. Det påvirker svømmeundervisningen slik de har det i dag. Det påvirker 10.-klasse og trafikalt grunnkurs.