Fantasipriser på torsken

I dag kjøpes fersk torsk for kr 38,23 i snitt per kilo, en økning på syv kroner sammenliknet med samme tid i fjor. I Vesterålen er fiskemottakene avventende for å se an prisutviklingen. Noen frykter høye priser framover.

Arkivbilde fra Myre Fiskemottak under skreisesongen 2019.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

På starten av 2020 er det kun landet noen få fangster fisk i de tradisjonelle fiskerikommunene Øksnes, Andøy og Bø. I helga tok Andenes Fiskemottak imot en leveranse av flott sei på cirka 12 tonn mens Myre Fiskemottak fikk om lag ni tonn sei. Ved Hovden Fiskeindustri har det ikke vært aktivitet så langt i 2020.