Sak fra Vesterålen til Den europeiske menneskerettsdomstol

En sak som har gått for Vesterålen tingrett, skal opp i Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Illustrasjonsbilde: En sak fra Vesterålen skal opp i EMD - Den europeiske menneskerettsdomstolen. 

Pluss

Det stemmer at staten Norge har fått en sak som gjelder Vesterålen. Saken gjelder brudd på artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Både grunnlaget for omsorgsovertakelsen og hyppigheten av samvær skal opp til behandling, opplyser leder for Vesterålen Barnevern, Kari Mortensen til Vol.