Myre Fiskemottak i Moskenesvågen

Satte prisrekord på kjøp av torsk

I forrige uke satt prisen på sløyd torsk levert ved Myre Fiskemottaks anlegg i Moskenesvågen i Lofoten ny rekord etter en priskrig mellom fiskekjøpere.

Leveranse ved Myre Fiskemottaks anlegg i Moskenesvågen.  Foto: Myre Fiskemottaks Facebookside.

Pluss

Det er Lofotposten (betalingsmur) som skriver dette.