Hadsel spanderer mye på skoleelevene:

– Elever skal ha godt tilbud

For hver elev som går i grunnskolen i Hadsel, så har kommunen utgifter på 112.000 kroner per år. Summen er klart større enn snittet i Norge. – Det skyldes avstander og mindre klasser, sier oppvekstsjef Line Pedersen.

viktig prioritering: – Dette er penger vi ønsker å bruke. Det er klart elevene på mindre skoler koster mer, når vi ser på lønnskostnader, men elevene skal ha et godt tilbud uansett hvor de bor, sier oppvekstsjef i Hadsel, Line Jeanette Pedersen. 

Elevene skal ha et godt tilbud, uansett hvor de bor

Line Pedersen, oppvekssjef
Pluss

Småskoler trekker opp når regningen for Lises skolegang kommer på bordet. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.