Stanser innføringen av ny app i hjemmetjenesten inntil videre. Skal få grundigere behandling:

–Jeg tar høyde for at jeg har tatt feil siden det ble så mye støy

Ikke alle er like fornøyde med prosessen i forbindelse med at Sortland kommune nylig innførte bruken av en app som registrerer hvor de ansatte i hjemmetjenesten oppholder seg til en hver tid.

Kommunalsjef helse og omsorg i Sortland kommune, Sture Jacobsen.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Intensjonen med systemet, som er utviklet av firmaet Giant Leap AS, er å registrere tidsbruken i hjemmetjenesten. Dette skjer ved at de ansatte laster ned en app som scannes i døra hos brukerne. I tillegg registreres også tiden de ansatte bruker på både kontoret og i bil.