Derfor må helsevesenet ha politiets hjelp

Politiet i Vesterålen bistod helsevesenet 98 ganger i fjor. Nordlandssykehuset melder om 31 tvangsinnleggelser, hvor politiet har bistått i mange av sakene.

Illustrasjonsfoto:   Foto: Tommy Angelsen / NTB scanpix

Pluss

Vol skrev nylig at politiet i Vesterålen rykket ut om lag hver fjerde dag i fjor for å bistå helsetjenestene. Årsaken til de mange oppdragene fra helsevesenet, er at helsepersonell ikke har adgang til å bruke makt, sier klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikk, Hedda Soløy-Nilsen til VOL. Hun understreker at totaltallene inkluderer bistand til kommunal helsetjeneste, som fastleger eller legevaktsleger og somatiske avdelinger.