Hun blir rådmannens stedfortreder

Helse- og sosialsjefen i Øksnes blir rådmannens stedfortreder.

Kommunalsjef helse og sosial i Øksnes, Elin Wilsgård, blir også assisterende rådmann i kommunen.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Øksnes kommune har tidligere ikke formalisert hvem som har ansvaret når rådmannen av ulike grunner ikke er til stede. Funksjonen har midlertidig ligget hos personalsjefen. Rådmannen fremholdt overfor formannskapet at det ikke var noen grunn til å ha en definert stilling som assisterende rådmann.