Oddmund Enoksen reagerer på samiske rettigheter:

– Grepet fullstendig ut av lufta

– Det er grepet fullstendig ut av lufta at inntil fem nye boliger vil komme i konflikt med flyttvei, skape en barriereeffekt eller kan hindre at reinen kommer seg gjennom området.
Pluss

Det sier Oddmund Enoksen fra Sortland i en kommentar til Vol. Han reagerer på en høringsuttalelse fra Landbruks- og matdepartementet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om samiske rettigheter og reindrift i forbindelse med kommunes planforslag for Kvalsaukan og Kringelen på Hinnøya.