– Vesterålen leverer – la oss få levere enda mer

Vesterålen Næringslivssamarbeid jobber for å realisere Veipakke Vesterålen. Styreleder Johnny Karlsen håper å ha en utredning klar før sommerferien.
Pluss

Vesterålen Næringslivssamarbeid (VNS) er en næringspolitisk medlemsorganisasjon for bedrifter og lokale næringsforeninger i Vesterålen.